Překrásné procházky kolem řek Labe a Jizery, borovými lesy, rybaření a koupání, relaxace v přírodě

V okolí pensionu se nachází řada překrásných cyklistických a turistických tras. Pro méně náročné procházka kolem vody do lázní Toušeň, pro náročnější přes lávku za Čelákovickým jezem na druhou stranu Labe a dále lesem do Lysé nad Labem. Pro milovníky přírody, nabízíme procházku chráněným územím Hrbáčkovy tůně. Trasou přes Káraný a Nový Vestec lesem do přírodní rezervace Černý orel, kde se můžete projít prastarým dubovým lesem.  Původní přírodní památka vyhlášena roku 1926. Pozdější přírodní rezervace vyhlášena roku 1933. Nalézají se zde duby s hnízdišti chráněných druhů ptactva.

View the embedded image gallery online at:
http://www.pensionrotunda.cz/okoli#sigFreeId4a2a413f1c


Čelákovice - Rašeliniště

V bezprostředním okolí pensionu Rotunda, jen několik metrů vzdáleno, je možné nalézt rašeliniště pro lázně Toušeň. Jedná se o bažinný ekosystém, který je trvale zamokřen pramenitou nebo dešťovou vodou, se značnou produkcí rostlinné biomasy. Rašelina z tohoto místa je také využívána blízkými lázněmi Toušeň.

View the embedded image gallery online at:
http://www.pensionrotunda.cz/okoli#sigFreeId10ef61c02d


Čelákovice - Okolí řeky Labe

V bezprostředním okolí pensionu Rotunda je možnost krásných procházek okolo řeky Labe.

View the embedded image gallery online at:
http://www.pensionrotunda.cz/okoli#sigFreeIdf4d7df8853


Čelákovice 

Město Čelákovice má kompletně vkusně zrekonstruované náměstí. Jeho středem vede pěší zóna s kašnou v horní části náměstí. Průvodní myšlenkou centrálního prostoru je  „vodní cesta“ tvořená třemi prvky – kašnou, potokem a výtryskem řazenými na ose náměstí. Kamenná kašna umístěná v nejvyšším bodě náměstí vodu pomyslně přelévá do vodního kanálu v asociaci potoka, výtrysk z dlažby v nejnižším místě náměstí pak vodní cestu uzavírá. uprostřed a výtryskem v jeho dolní části.

Ve městě se také nachází zdymadlo Čelákovice na Labi v ř.km 872,327. Jez má tři pole světlosti 23,0 m hrazená zdvižnými stavidly. Jezová pole jsou oddělena pilíři šířky 3,60 m a délky 18 m. V pilíři sousedícím s plavební komorou je umístěn rybí přechod. plavební komora je umístěna u levého břehu, její užitné rozměry jsou 85 x 12 x 3 m. V obou ohlavích jsou vzpěrná vrata ovládaná hydraulickými servoválci. Plnění a prázdnění komory umožňují dlouhé obtoky klenbového profilu.  Udržováním vzduté hladiny v jezové zdrži na kótě 171,59 m n.m. vodní dílo zajišťuje:
•     potřebné hloubky a vyhovující podmínky pro plavbu
•     odběry povrchové vody podle příslušných povolení
•     využití jezové zdrže pro vodní sporty a rekreaci

Zdroj: http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/celakovice_namesti_otevreni20120904.html

View the embedded image gallery online at:
http://www.pensionrotunda.cz/okoli#sigFreeId2a4ad78460


Čelákovice - Čelákovická tvrz muzeum (Vzdálenost 1.9km)

Čelákovická tvrz je jednou z nejlépe zachovaných tvrzí ve středních Čechách. Nachází se v severní části města na skalní výspě nad levým břehem Labe. Podle archeologických průzkumů bylo v těchto místech v druhé polovině 10. století slovanského sídliště a ve 12. století hradiště. Tvrz byla pravděpodobně vybudována po roce 1300. Kolem roku 1421 byla vypálena husitskými vojsky, ale brzy byla opět obnovena. Po roce 1483 byl objekt rozšířen a opevněn hradební zdí s branami na východní a západní straně. Po roce 1547 se tvrz dostala do rukou nešlechtických majitelů, jejichž hlavním majetkem byl nedaleký mlýn, jeden z největších a technicky nejdokonalejších v Čechách. V roce 1665 koupila komplex Hrádku královská komora a připojila jej k panství Brandýs nad Labem. V 18. a 19. století byly prováděny stavební úpravy, při kterých byla zničena řada cenných architektonických prvků. Teprve v letech 1972 - 1982 byl budově navrácen její původní renesanční ráz. Dnes zde sídlí městské muzeum, jehož expozice je zaměřena na přírodu, archeologii a historii tvrze, města a okolí. Dále je zde umístěna samostatná expozice košíkářství na Čelákovicku. Zajímavostí je slovanské pohřebiště s projevy vampírismu a záušnice z pozdní doby kamenné - nejstarší archeologický nález zlatého šperku u nás.

View the embedded image gallery online at:
http://www.pensionrotunda.cz/okoli#sigFreeId38f4ec0bc7


Čelákovice - Rybaření  (Vzdálenost 759m)

Mistní revíry jsou chloubou České republiky. Nachází se po obou březích řeky Labe a tvoří je původní meandry a odstavená ramena, vzniklá po regulaci toku v minulém století,  a potoky. Je to také místo výskytu chráněných zástupců naší flóry i fauny. Jsou ideálním místem k relaxaci v přírodě a k rybolovu. Jsou bohatě zarybněny všemi druhy ryb, nejvíce bílou rybou, kaprem, línem a sumcem. Jsou pastvou pro sportovní rybáře, kteří nehledají jen "maso", ale především rybářský zážitek. Pro lov trofejních ryb je ideální lokalita jezero Malvíny, v blízkosti našeho pensionu Rotunda.

View the embedded image gallery online at:
http://www.pensionrotunda.cz/okoli#sigFreeIdc44dbe3a64


Brandýs nad Labem - Zámek (Vzdušná vzdálenost 6.86 km, Vzdálenost po silnici 8.3 km)

Zámek Brandýs nad Labem leží v souměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (okres Praha-východ) na vyvýšené terase při levém břehu řeky Labe. Zámek Brandýs nad Labem je významnou renesanční památkou a býval letním sídlem nejen Rudolfa II, ale i dalších panovníků habsburské dynastie.


Lysá nad Labem a Naučná stezka Údolím Labe (mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi) (Vzdušná vzdálenost 7.25 km, Vzdálenost po silnici 16.9 km)

Město Lysá nad Labem je známé pořádáním výstav. Blízko Lysé nad Labem se rozkládá známé dostihové závodiště se stájemi vynikajících závodních koní trenérů Františka Vítka a Evy Palyzové. Zde se pořádají známé dostihy. Naučná stezka Údolím Labe (mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi) spojuje dvě města ve středočeském Polabí (Lysá nad Labem a Čelákovice), seznamujíc na své dlouhé a členité trase nejen s jejich historií, ale rovněž s historií okolního osídlení, geologickou minulostí a flórou a faunou chráněných území – NPR Hrabanovská černava, PR Hrbáčkovy tůně, PR Lipovka – Grado.


Benátky nad Jizerou - Zámek, Muzeum hraček & HVĚZDÁRNA (Vzdušná vzdálenost 15.02 km, Vzdálenost po silnici 25.66 km)

Dnešní podobu získal zámek v 18. století spojením renesančních a barokních budov. Vznikl na místě zaniklého kláštera, bývalý klášterní kostel dnes se zámkem sousedí. Pamětní síně připomínají jednak pobyt dvou významných osobností - astronom Tycho de Brahe zde budoval observatoř, Bedřich Smetana zase vyučoval hudbu v rodině Thunů - a jednak život rodáků bratrů Bendových (hudebníci 18. století). Dnes se v prostorách zámku nachází městský úřad, expozice hraček a expozice o historii zámku a města. Fyzicky zdatnější by si neměli nechat ujít výstup na zámeckou věž. K zámku příléhá rozsáhlý park. V letech 1599–1600 působil na zámku v Benátkách známý astronom Tycho de Brahe. Tento astronomický velikán zde již tehdy prosadil stavbu hvězdárny. Z důvodu jeho odvolání císařem Rudolfem II. do Prahy však tyto práce nebyly nikdy dokončeny. Další významnou události na zdejším zámku bylo setkání Tychona de Brahe a Johanese Keplera. K výročí setkání těchto dvou slavných astronomů byla v roce 1980 otevřena lidová hvězdárna.

Co v muzeu hraček uvidíte. Sbírku nejrůznějších hraček z let 1860­ –1945 z Evropy, Spojených států amerických a mnoho hraček z Japonska. Shlédnout u nás můžete dřevěná i plechová autíčka, vláčky, koňská  spřežení, parní stroje a snad i jednu málo vídanou hračku – kolotoč  a bohatě zdobené točící se ruské kolo 1,5 m vysoké. Jsou zde vystaveny panenky všech druhů i velikostí .Někteří návštěvníci obdivují i sbírku asi 40ti kusů malých dětských šicích strojků nebo  historické náměstíčko s asi 50ti chodícími figurkami . Z cizích zemí snad nejvíce jsou zastoupeny hračky  japonské. V roce 2010 jsme navázali kontakt s japonským muzeem hraček v Tokiu, které nám překvapivě prodalo část  exponátů ze svých sbírek. Návštěvníci  u nás uvidí hračky, s kterými si hrály japonské děti kolem roku 1920. Vystaveny jsou zde historické panenky v kimonech, dřevěné panenky  Kokeši,  ale i jiné. Dále kuchyňky, pokojíčky i domečky pro panenky a jak jinak i zde vše vypracované do těch nejmenších podrobností . Tyto pokojíčky jsou i v samotném Japonsku vzácné, a proto s velkou jistotou se domnívám,  že i v Evropě ojedinělé.

  • renesanční zámek (sídlo muzea a MěÚ) s parkem

  • kostel Narození Panny Marie spojený s budovou zámku

  • gotický kostel sv. Máří Magdalény

  • kaple sv. Rodiny a novorenesanční kaple sv. Martin

View the embedded image gallery online at:
http://www.pensionrotunda.cz/okoli#sigFreeId443e975908


Přerov nad Labem - Polabské národopisné muzeum (Vzdušná vzdálenost 5.29 km, Vzdálenost po silnici 7 km)

V nedaleké obci  Přerov nad Labem se nachází skanzen dřevěných roubených stavení s expozicí zemědělského hospodaření. V Přerově nad Labem se též nachází Muzeum Moto & Velo. Nyní vystavuje více než 70 jízdních kol a 60 motocyklů  českých i zahraničních značek s řadou unikátů (Laurin & Klement, ČZ, JAWA, NSU, DKW, Harley-Davidson, Indian).

View the embedded image gallery online at:
http://www.pensionrotunda.cz/okoli#sigFreeIdb5bf350dc7


Nymburk - Královské město (Vzdušná vzdálenost 21.02 km, Vzdálenost po silnici 25.8 km)

Starobylé královské město Nymburk se rozkládá v Polabské nížině po obou březích řeky Labe. Bylo zbudováno na základech pravěkého opevnění, což dokládají četné archeologické nálezy. Založení města je datováno kolem roku 1275 za vlády krále Přemysla Otakara II. Na Labi vznikla mohutná středověká pevnost s hradbami a vodními příkopy. Současný Nymburk je centrem regionu středního Polabí, město se staletou tradicí vaření piva, důležitý železniční uzel, město památek, kultury, zeleně, sportu a cykloturistiky (Labská a Hrabalova cyklostezka).

View the embedded image gallery online at:
http://www.pensionrotunda.cz/okoli#sigFreeId853067aa07


Mělník - Královské město (Vzdušná vzdálenost 28.64 km, Vzdálenost po silnici 33.9 km)

Historické město nad soutokem Labe a Vltavy, pův. slovanské hradiště Pšov, od r. 1274 královské město. Památkám dominuje zdaleka viditelný zámek, pův. přemyslovský románský hrad již od 10. stol. sídlem českých kněžen a královen, goticky přestavěn v 15. stol. a renesančně po r. 1542. Čtyřkřídlý komplex s rozsáhlými hlubokými sklepy, které již od středověku slouží zrání vína.

View the embedded image gallery online at:
http://www.pensionrotunda.cz/okoli#sigFreeIdfd50ce517b


Poděbrady  (Vzdušná vzdálenost 26.34 km, Vzdálenost po silnici 32.2 km)

Historické lázeňské město Poděbrady leží na řece Labi 50 km východně od hlavního města Prahy při dálnici D11. Město je obklopeno lužními lesy a  protkáno přírodními parky. Nadmořská výška 190 m nad mořem řadí Poděbrady mezi nejteplejší místa v České republice s nejstabilnějším počasím.

View the embedded image gallery online at:
http://www.pensionrotunda.cz/okoli#sigFreeId586ce36618


Další Kultura a zábava:

Kersko - minerální prameny, borové lesy, Naučná stezka Bohumila Hrabala
Loučeň Zámek a labyrinty – jediné labyrintárium u nás a v Evropě
Dětenice - zámek a středověká krčma
Ostrá - BotanicusJabkenice - myslivna, kde žil a tvořil B.. Smetana
Jenštejn - zřícenina vodního hradu postaveného v průběhu 14. století
Staroboleslavská brána - hradby, Polabí

SPORT
2 squashová centra v nedalekém Bradýse nad Labem

golfová hřiště – Poděbrady, Benátky nad Jizerou, Mstětice, Praha Černý most, Mladá Boleslav, jízdárna Koloděje, Stará Boleslav, Horní Počernice
kultura, sport, zábava – multifunkční centrum Praha Černý most
plavání - Městský bazén Čelákovice